?tiin?a punerii de ?ntreb?ri sau cum g?se?ti ?ntrebarea potrivit? pentru ceea ce cau?i

Planeta ştiinţei (vezi harta)

Str Siriului nr 42-46, et 1, sector 1, Bucuresti

Varsta:

10 - 14 ani

Domeniu:

Ştiinţe

Parteneri

Întreb?rile sunt importante pentru c? ?in curiozitatea treaz?, aprofundeaz? în?elegerea, structureaz? gândirea critic?. Cu toate acestea, pu?ine ?coli sau profesori se preocup? de dezvoltatul acestei importante abilit??i în copii

Când ?tii c? po?i pune întreb?ri care s? te ajute în ce î?i dore??i s? faci, c? ?tii cum s? le pui ?i cum s? ?i le prioritizezi, te po?i sim?i împuternicit, în controlul situa?iei tale fie c? este o situa?ie de înv??are sau una de via??.

 

S? po?i pune întreb?ri îns? necesit? o serie de aptitudini:

  •        s? fii confortabil în a petrece timp cu ne?tiin?? ta f?r? s? încerci s? rezolvi problema imediat
  •        necesit? deschidere,
  •        exerci?iu ?i o rutin? a min?ii 

Cursul nu se ocup? de r?spunsuri ci doar de întreb?ri. Participan?ii vor fi încuraja?i s? gândeasc? întreb?ri f?r? a lua în considerare r?spunsurile sau capacitatea lor de a le da.

Structura cursului: 2 sesiuni a câte 2 ore

Lu?m o problema, gener?m întreb?ri, afl?m despre întreb?rile deschise ?i închise, încerc?m s? ne urm?rim evolu?ia de la întreb?rile factuale la întreb?rile convergente ?i apoi divergente, urmând apoi s? le potrivim contextului. Dar cel mai important, c?p?t?m un proces al punerii de întreb?ri ?i punem o piatr? de temelie în procesul de autonomizare al înv???rii

Toate acestea în timp ce lucr?m în echipa ?i ne juc?m.

Costul cursului:

50 lei / ?edin??/ copil

De?i recomand?m participarea la 2 ?edin?e, v? pute?i înscrie doar la prima pentru a vedea dac? copilului i se potrive?te ce se întâmpl? la atelier.

Înscriere:

Pentru înscriere v? rug?m s? completa?i acest formular ?i vor reveni în cel mai scrut timp cu detaliile pl??ii ?i reminderul de curs.

Trainer: Miruna P?tra?cu - trainer cu experien?? de 9 ani de zile ?i 3 ani în ateliere cu copiii - pasionat? de ceea ce face ?i cu drag de min?i ?i suflete tinere.

Pentru detalii si intrebari puteti scrie la: miruna.patrascu@parentime.ro

Arhiva evenimente

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb