Fluide non-newtoniene - atelier de chimie interactiv parinte - copil

Planeta Stiintei

Varsta:

5 - 12 ani

Domeniu:

Chimie

Parteneri

Cauţi modalit?ţi frumoase, pl?cute şi instructive de a petrece timpul împreun? cu copilul t?u?

Ce ne propunem:

Într-un cadru pl?cut şi provocator, împuternicim adulţii s? vorbeasc? despre ştiinţ? cu copiii lor şi s? interacţioneze cu ei în activit?ţi care s? le încurajeze curiozitatea şi gîndirea critic?.

Cui se adreseaz?:

Echipe formate dintr-un p?rinte şi unul sau doi copii au posibilitatea s? petreac? timp pl?cut împreun? în cadrul unor ateliere ştiinţifice.

Tot ce trebuie s? faci este s? vii cu drag; cunoştinţele, echipamentele şi experienţa o avem noi!

Nu trebuie s? fii specialist în domeniu; activit?ţile sînt simple şi clar descrise, iar echipa noastr? de traineri v? va acompania cu explicaţii şi îndrum?ri.
Pe de alt? parte, dac? ai deja o experienţ? anterioar?, vei g?si un mediu pl?cut şi un grup de oameni cu care s?-ţi împ?rt?şeşti preocup?rile.

Atelierul:

Denumirea de "fluid non-newtonian" poate p?rea exotic?, dar multe lichide întîlnite în viaţa de zi cu zi fac parte din aceast? categorie: ketchup-ul, pasta de dinţi, iaurtul sau crema de ou. Alte exemple sînt lichidul ce permite articulaţiilor corpului nostru s? se mişte uşor (lichidul sinovial) sau aşa-zisul nisip "mişc?tor"; toate se disting printr-un comportament neaşteptat la prima vedere.

Pentru început trebuie s? înţelegem conceptul de viscozitate: însuşirea unui fluid de a opune rezistenţ? la curgere. Este suficient s? ne gîndim la diferenţa dintre cum se scurge dintr-o can? apa sau mierea - apa curge rapid, iar mierea lent; prima este un lichid cu viscozitate mic?, iar cea de-a doua, mare.

În cazul apei, lucrurile sînt simple: viscozitatea r?mîne constant? indiferent de forţa care este aplicat? asupra ei; atunci cînd înot?m, indiferent dac? lovim apa mai puternic sau mai slab, ea va curge la fel - este un lichid newtonian. Pe de alt? parte, iaurtul, un exemplu de lichid non-newtonian, deşi semi-solid atunci cînd este nemişcat, începe s? curg? cu uşurinţ? dac? este amestecat cu putere.

Este important s? înţelegem propriet?ţile fluidelor non-newtoniene din perspectiva importanţei lor în viaţa noastr?. Dac? proiect?m o cl?dire trebuie s? ţinem cont de cum se comport? în diferite condiţii solul îmbibat cu ap?; dac? sîntem sportivi, variaţia de viscozitate a lichidului sinovial din încheieturi ne protejeaz? împotriva şocurilor.

În cadrul urm?torului atelier vom discuta despre viscozitate, despre fluidele non-newtoniene şi vom face experimente care s? le ilustreze propriet?ţile, punînd în evidenţ? trecerea brusc? de la lichid la solid. Şi înc? ceva: vom înv?ţa cum s? ne fabric?m propria plastilin?!

Cine sîntem?

Probabil c? ai avut ocazia s? participi la unul sau altul dintre evenimentele pe care le-am organizat de-a lungul anilor.

Noi, cei de la Planeta Ştiinţei, sîntem echipa din spatele Bucharest Science Festival, cel mai important eveniment de promovare a ştiinţei din România. Sîntem iniţiatorii programului Science at School, prin care punem în contact tineri cercet?tori din România sau din str?in?tate cu elevi de liceu interesaţi de ştiinţ?. Tot noi am organizat expoziţiile interactive Xperiment.

Cînd:


10.30 - 12.00 - p?rinţi cu copii cu vîrste cuprinse între 5 şi 8 ani

13.30 - 15.00 - p?rinţi cu copii cu vîrste cuprinse între 8 şi 12 ani

Unde:

În partea de nord a oraşului. Adresa exact?: Planeta Stiintei, Str Siriului, nr 42 - 46, etajul 1, sector 1, Bucuresti.

Preţul atelierului:

Cuplu p?rinte şi copil - 60 lei
P?rinte + 2 copii - 80 lei
Parinte + 3 copii - 100 lei
2 parinti + 2 copii - 100 lei.

În fiecare grup? sînt disponibile 10 locuri pentru echipe formate dintr-un p?rinte şi unul sau doi copii.

Pentru înregistrare va rug?m s? completaţi formularul de înscriere. Locul dvs. va fi considerat ocupat dup? efectuarea pl?ţii.

Pentru întreb?ri suplimentare ne puteţi suna la 0745 64 78 62.

Arhiva evenimente

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb