PROGRAM DE MENTORAT ?N FIZIC?

Planeta ştiinţei (vezi harta)

Str Siriului nr 42-46, et 1, sector 1, Bucuresti

Varsta:

11 - 15 ani

Domeniu:

Fizică

Parteneri

Cui ne adres?m?

Programul de mentorat se adreseaz? copiilor de 11 – 15 ani, pasionaţi de lumea ştiinţei şi, în special, de fizic?. Temele, modul interdisciplinar de abordare şi experimentele sînt astfel concepute încît s? fie complementare orelor de ştiinţ? din gimnaziu, completînd şi punînd în context informaţiile c?p?tate la şcoal?. De asemeni, urm?rim dezvoltarea gîndirii critice şi a abilit?ţilor de prezentare şi de vorbire în public.

Educaţia extra-şcolar? reprezint? un element cheie în modelarea atitudinilor copiilor şi tinerilor cu privire la domeniile STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).[1] Educaţia formal? – cea oferit? de sistemul public de înv?ţ?mînt - nu trebuie neglijat?, dar aceasta, de cele mai multe ori, nu reuşeşte s? ofere o imagine adecvat? asupra leg?turilor organice dintre diferitele domenii studiate.

Pe parcursul celor 12 întîlniri vom descrie cum a evoluat şi s-a îmbog?ţit cunoaşterea uman? şi cum înţelegerea structurii materiei şi a interacţiei dintre particule deschide aplicaţii neb?nuite, de la aflarea vîrstei P?mîntului şi a Universului şi pîn? la dezvoltarea unor tehnologii precum microprocesoarele sau ingineria genetic?.

 

Obiective

  • Sprijinirea, încurajarea şi motivarea tinerilor pasionaţi de STEM
  • Crearea unui spaţiu de interacţiune intelectual? între tineri cu interese comune
  • Dezvoltarea abilit?ţilor de gîndire critic?
  • Dezvoltarea abilit?ţilor de comunicare şi de vorbire în public

 

Alexandru Toma P?traşcu - Carte de vizit?

De formaţie tehnic? - sînt inginer electronist - am absolvit ulterior programul de MBA al Open University - UK şi am lucrat în management de vînz?ri şi de marketing în industria de IT. În calitate de fondator şi de Director al Festivalului conduc echipa ce organizeaz? Bucharest Science Festival, cel mai important eveniment de promovare a ştiinţei din România. Menţin o prezenţ? activ? atît în presa scris?, la radio şi la TV, cît şi în social media. Din 2011 public cu regularitate pe Contributors / Hotnews, concentrîndu-m? pe teme legate de educaţie şi de politic?.

Cînd? Unde? Cum?

Ne întîlnim sîmb?ta, de dou? ori pe lun? la sediul nostru aflat în partea de nord a oraşului (Planeta Ştiinţei, Str Siriului, nr 42 - 46, etajul 1, sector 1, Bucureşti). În funcţie de subiectul abordat la un moment dat şi dac? vremea permite, putem s? ne desf?şur?m activit?ţile şi într-un parc sau la un muzeu. Grupa maxim? este de 8 copii, iar o sesiune dureaz? 1,5 - 2 ore, în funcţie de complexitate.

Prima intilnire este sîmb?t?, 20 octombrie

Între sesiuni copiii pot s?-mi scrie sau s?-mi telefoneze dac? au întreb?ri sau nel?muriri cu privire la anumite subiecte.

Vizitele în laboratoare vor fi anunţate din timp, în funcţie de disponibilitatea partenerilor noştri.

Costul programului este de 80 lei / sesiune, sum? ce se achit? în avans pentru patru întîlniri.

Atenţie! Includerea în programul de mentorat se face în urma unui întîlniri prealabile cu copilul şi unul din p?rinţi.

 

Subiectele abordate 

  • Natura discret? a materiei
  • Elementele chimice
  • Num?rul lui Avogadro
  • Electricitatea
  • Electricitate şi Magnetism
  • Radioactivitatea
  • Structura atomului
  • Materie şi antimaterie
  • Energia Soarelui
  • Evoluţia stelar?
  • Evoluţia Universului
  • Multiversul

Contact

Alexandru Toma P?traşcu

 

Mail:               toma@BucharestScienceFestival.ro

 

Telefon:          0788 39 25 39

[1] Braund, Martin and Reiss, Michael (2006) Towards a more authentic science curriculum: the contribution of out-of-school learning. International Journal of Science Education, 28 (12). pp. 1373-1388. ISSN 0950-0693. Retrieved 05 Jan 2016. < http://eprints.ioe.ac.uk/454/1/Reiss2006Towards1373.pdf>

Arhiva evenimente

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb