"Clever Foodies" - Un nou program Kid's Lab

10 Apr 2017

Pentru a s?rb?tori aniversarea de 20 de ani a programului educa?ional interactiv, Kids’ Lab, BASF a lansat un nou set de experimente pentru copiii cu vîrste între 7 ?i 12 ani – “Clever Foodies”. În Bucure?ti, experimentele se vor organiza la Facultatea de Chimie Aplicat? ?i ?tiin?a Materialelor, una dintre cele dou? loca?ii partenere ale programului.

Noile experimente abordeaz? un subiect de interes pentru toat? lumea – nutri?ia s?n?toas? – ?i sînt programate s? se desf??oare în peste 30 de ??ri din întreaga lume. Întrebarea de la care micii participan?i î?i pornesc cercetarea este urm?toarea: de ce sînt fructele ?i legumele atît de colorate ?i de s?n?toase?

 

Oferim un mediu distractiv pentru experimente individuale, care dau copiilor posibilitatea s? înve?e în mod practic despre nutri?ie ?i îi încurajeaz? s?-?i formeze obiceiuri alimentare s?n?toase”, spune Diana Neac?u, Communications and Government Relations, BASF.

Noul program folose?te metode educa?ionale moderne pentru a transmite informa?ii despre nutri?ia s?n?toas?, in timp ce copiii investigheaz? componente ce ?in de diet? ?i înva?? metode prin care pot analiza aceste substan?e. Workshop-ul are o durat? de 90 de minute ?i este format din dou? experimente chimice, care au ca subiect detectarea cantit??ii de vitamina C ?i a metaboli?ilor secundari (pigmen?i) din fructe ?i legume:

  • Campionul Vitaminei C – în cadrul acestui experiment, copiii folosesc o solu?ie de iod-amidon pentru a detecta con?inutul de vitamina C din sucurile de l?mîie ?i portocale din comer?. Cei mici m?soar? volume ?i înva?? cum s? utilizeze pipete ?i eprubete
  • M?nînc? un curcubeu – pentru acest experiment, copiii realizeaz? mai multe dilu?ri din diferite sucuri de fructe, apoi detecteaz? con?inuturile pe baza culorilor ?i a mirosurilor

Experimentele Kids’ Lab se desf??oar? sub atenta supraveghere a unor îndrum?tori califica?i în dou? loca?ii partenere din Bucure?ti: Facultatea de Chimie Aplicat? ?i ?tiin?a Materialelor (în fiecare vineri, cu participare gratuit?) ?i Casa Experimentelor (organizare la cerere). Participarea se face pe baz? de programare în ambele loca?ii, iar un workshop dureaz? 45 de minute. Cele dou? laboratoare sînt special amenajate pentru copii, respect? normele de siguran??, beneficiaz? de toat? tehnologia necesar? ?i pot g?zdui grupe de 30, respectiv 20 de elevi.

Kids’ Lab este un program educa?ional interactiv, care urm?re?te s? trezeasc? interesul copiilor cu vîrste între 7 ?i 12 ani pentru ?tiin?ele naturii. Cei mici sînt implica?i în experimente chimice interesante, pentru a c?p?ta cuno?tin?e de baz? în acest domeniu, într-un mod pl?cut ?i memorabil.

Mai multe informa?ii despre program sînt disponibile pe: https://www.basf.com/ro/ro/company/about-us/kids-lab.html.

 

Despre BASF

La BASF, cre?m chimie pentru un viitor sustenabil. Îmbin?m succesul economic cu protec?ia mediului ?i cu responsabilitatea social?. Cei aproximativ 114.000 de angaja?i ai grupului BASF lucreaz? pentru a contribui la succesul clien?ilor no?tri în majoritatea sectoarelor ?i aproape în fiecare ?ar? din lume. Portofoliul nostru este organizat în cinci segmente: Substanţe chimice, Produse performante, Materiale & soluţii funcţionale, Soluţii agricole şi Petrol ?i gaze. BASF a generat vînz?ri de aproximativ 58 de miliarde de euro în anul 2016. Ac?iunile BASF sînt listate la bursele de valori din Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ?i Zurich (BAS). Informa?ii suplimentare la adresa www.basf.com

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb