Stiri

Despre ştiinţ?, idei şi oameni inteligenţi. Interviu cu directorul Bucharest Science Festival

Bucharest Science Festival: oferim oamenilor ocazia s?-şi pun? întreb?ri, s? se gîndeasc? la lucruri dincolo de orizontul lor de zi cu zi. Le d?m posibilitatea s? se întîlneasc? şi s? discute cu oameni inteligenţi; cre?m o comunitate.


mai mult
O rachet? SpaceX a explodat pe rampa de lansare ?n timpul aliment?rii cu combustibil

Misiunea viza plasarea pe orbit? a unui satelit de comunicaţii, Amos 6, destinat furniz?rii de leg?turi de date pentru Africa sub-saharian?; satelitul a fost şi el distrus. Din fericire, nu au fost pierderi de vieţi omeneşti.


mai mult
Red Pale Dot - O planet? potenţial locuibil? ?n apropierea P?m?ntului

O planet? potenţial locuibil? a fost descoperit? în jurul Proximei Centauri, cea mai apropiat? stea de sistemul nostru solar. De dimensiuni relativ asem?n?toare cu P?mîntul, Proxima b se afl? în zona habitabil?, adic? la o distanţ? care s? permit? prezenţa apei lichide pe suprafaţa sa.


mai mult
Concurs de blogging de ?tiin??

Dedicat profesorilor, elevilor, studen?ilor ?i tuturor celor pasiona?i de ?tiin??, concursul va avea ca tem? "Marte 2100 – O nou? cas? pentru umanitate".


mai mult
Astronomy Picture of the Day, o imagine a fotografului rom?n Alex Conu

În urm? cu cîteva zile, aceeaşi imagine a fost cîştig?toarea locului I la ediţia 2016 a International Earth & Sky Photo Contest.


mai mult
?n cur?nd un nou num?r al revistei Exploratori Moderni - Space

Num?rul doi (iunie-iulie) al revistei Exploratori Moderni - Space a intrat la tipar şi va fi disponibil pe piaţ? în cîteva zile!


mai mult
De 1 Iunie, acces gratuit la Muzeul Antipa pentru copii

De 1 Iunie, copiii cu vîrste de pîn? la 18 ani vor avea acces gratuit în expozi?ia permanent? a muzeului.


mai mult
Finala FameLab Rom?nia

Finala FameLab România, un adev?rat festin al ?tiin?ei, va avea loc vineri, 27 mai, începînd cu ora 19:00, la Impact Hub Bucharest.


mai mult
Marea Lansare a balonului ?n stratosfer?!

Echipa Ia?inSpace va lansa, pentru prima dat? de la Ia?i, un balon meteo în stratosfer?. Evenimentul î?i propune s? popularizeze folosirea monedelor criptografice de tipul Bitcoin, printr-o tranzac?ie realizat? în timpul zborului.


mai mult
Noaptea Muzeelor la Antipa - Diodrama

Muzeul Na?ional de Istorie Natural? "Grigore Antipa" în parteneriat cu WWF România ?i cu sprijinul agen?iei de publicitate Publicis România lanseaz? "Diodrama", cu ocazia Nop?ii Muzeelor.


mai mult
©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb