Astro Fest: 12 astronau?i din 9 ??ri sosesc la Bucure?ti

10 Mai 2016

ASTRO FEST 2016 debuteaz? la Biblioteca Na?ional? a României sîmb?t?, 14 mai, la ora 16.00. Evenimentul se desf??oar? atît în aer liber, în parcarea din fa?a Bibliotecii, unde se vor face observa?iile astronomice ?i cursurile de astro fotografie, cît ?i în interior în Aula Bibliotecii, unde vor avea loc prelegerile şi prezent?rile moderate de S&T, întîlnirile cu astronau?ii şi concertul.


ASTRONOMIE

Seria de observa?ii astronomice se va desf??ura pe durata întregului eveniment, cu ajutorul a 10 telescoape profesionale puse la dispozi?ie de ?tiin??&Tehnic?, Astroclubul Bucure?ti ?i Clubul de Astronomie „Ia cu Stele”. Echipa de astronomi va oferi în permanen?? suport ?i asisten??, dar ?i informa?ii interesante ?i scurte prelegeri despre corpurile cere?ti.

16:00 - 18:00

Soarele ?i petele solare

19:00 - 23:00

Luna ?i craterele selenare (vom putea observa craterele, mun?ii ?i m?rile de pe suprafa?a Lunii precum ?i zonele de aselenizare ale misiunilor Apollo).

20:00 - 23:00

Planeta Jupiter, Saturn, Marte ?i roiul globular Messier 13. (Seria de observa?ii astronomice va continua la Therme Bucure?ti, începînd cu 15 mai, în fiecare week-end, pîn? pe 12 iunie în cadrul proiectului „Galaxy Explorers”).

AstroFest - astronauti si observatii astronomice

Programul de observa?ii este dependent de condi?iile meteorologice

19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00

C?t?lin Beldea, editorul de astronomie al revistei ?tiin??&Tehnic?, împreun? cu Nikon România sus?ine un atelier de astro fotografie, în cadrul c?ruia participan?ii î?i vor putea realiza propriile astro fotografii cu ajutorul echipamentelor profesioniste.

16:00 - 21:00

Zona 3D / în aer liber. Colec?ie de astro fotografii 3D cu imagini spectaculoase ale planetelor din sistemul nostru solar, diverse galaxii ?i nebuloase.
Astro foto RO / în interior. Expozi?ia reune?te astro fotografiile unora dintre cei mai talenta?i astro fotografi români ?i este realizat? sub forma unor proiec?ii într-un spa?iu dedicat.

AstroFest - astronauti si observatii astronomice16:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00

Societatea Astronomic? Român? de Meteori, SARM, va sus?ine atelierul „Cerul nop?ii – stele ?i constela?ii” în cadrul c?ruia va prezenta no?iunile de baz? ale prelucr?rii ?i edit?rii imaginii în astro fotografie (publicul care va realiza astro fotografie profesionist? cu echipa Nikon în exterior are oportunitatea s? prelucreze imaginile). Atelierul este sus?inut de c?tre pre?edintele SARM, cunoscutul astronom ?i astro fotograf Valentin Grigore.

Redac?ia ?tiin??&Tehnic? va prezenta cele mai noi descoperiri, planuri ?i ipoteze legate de programele de explorare spa?ial?, colonizarea planetei Marte sau exoplanete. Prelegerea este sus?inut? de c?tre cunoscutul jurnalist ?i scriitor de popularizare a ?tiin?elor Cristian Român, senior editor S&T.

 

ROMÂNIA ÎN SPA?IU

17:00 – 18:00

Redac?ia ?tiin??&Tehnic? organizeaz? o ampl? dezbatere pe tema prezen?ei României în industria aerospa?ial? interna?ional?. Moderat? de c?tre redactorul-?ef al revistei S&T Marc Ulieriu, discu?ia cu reprezentan?ii celor mai importante institute şi organizaţii din România va dezv?lui publicului larg modul în care inginerii ?i cercet?torii români se implic? în acest fabulos domeniu.
Particip? speciali?ti de la Agen?ia Spa?ial? Român? ROSA; National Institute for Aerospace Research Elie Carafoli – INCAS, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI; Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic? ?i Inginerie Nuclear? „Horia Hulubei” ?i Institutul de ?tiin?e Spa?iale.

Dumitru Prunariu la AstroFest - astronauti si observatii astronomice

18:00 – 19:00

ÎNTÎLNE?TE-TE CU… ASTRONAU?II! Nu unul, nu doi, nu trei, ci nu mai pu?in de 12 astronau?i plus alte cîteva personalit??i de talie mondial? din domeniul explor?rii spa?iale ?i astronomiei, din 9 ??ri, vor fi prezen?i la ASTRO FEST pentru a aniversarea cei 35 ani de la zborul în spa?iul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Space-VIP-urile se vor întîlni cu publicul, vor r?spunde la întreb?ri ?i vor oferi autografe, în cadrul unui moment aniversar prezentat de Alexandru Mironov, senior editor S&T, cel mai cunoscut scriitor ?i realizator de emisiuni radio TV de popularizare a ?tiin?elor din România!

Astro Fest este organizat de Discovery Romania. Pentru detalii vizitati http://spatiu.discovery.ro/evenimente

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb