Concurs de blogging de ?tiin??

21 Iun 2016

Mar?i, 21 iunie, cu ocazia solstiţiului de var? şi a Zilei Mondiale a Umanismului, Asocia?ia Secular-Umanist? din România (ASUR) lanseaz? concursul de blogging, "Lumina Ştiinţei". Dedicat profesorilor, elevilor, studen?ilor ?i tuturor celor pasiona?i de ?tiin??, concursul va avea ca tem? "Marte 2100 – O nou? cas? pentru umanitate". Concursul urm?re?te acoperirea temei din diverse unghiuri, încurajînd abordarea unor subiecte cît mai diverse, de la noile tehnologii aerospa?iale, pîn? la agricultur?, robotic? sau telemedicin?.


"Prin acest concurs dorim s? încuraj?m dezvoltarea unor bloguri care s? ofere con?inut de calitate, cu tematic? ?tiin?ific?. Încuraj?m participarea profesorilor ?i viitorilor profesori, pasiona?i de ?tiin??, dar ?i de popularizarea ei. Un bun comunicator în domeniul ?tiin?ei are puterea de deschide multe min?i spre orizonturi impresionante, iar prin intermediul concursului sper?m s? identific?m oameni talenta?i ?i s? îi încuraj?m s? devin? activi popularizatori de ?tiin??." a declarat Toma P?tra?cu, pre?edintele ASUR.

Concursul va avea trei sec?iuni: pentru profesori, pentru elevi / studen?i ?i pentru publicul general. Participan?ii vor trebui s? completeze formularul de înscriere, apoi s? publice minim trei articole despre tem?, în perioada iunie - septembrie 2016. Pe lîng? calitatea articolele, juriul va lua în considerare ?i impactul ?tirilor, participan?ii fiind încuraja?i s? î?i promoveze articolele. La fiecare sec?iune vor fi ale?i trei cî?tig?tori, fiecare urmînd a primi cîte un laptop HP oferit de System Plus, sponsorul concursului. Cî?tig?torii vor fi anun?a?i pe 28 septembrie, odat? cu lansarea celei de-a patra edi?ii a Bucharest Science Festival. Regulamentul complet al concursului este disponibil la www.asur.ro/concurs/.


Membrii juriului sînt:
• Corina Negrea, realizator de emisiuni de ?tiin?? la Radio România Cultural
• Vasile Decu, jurnalist de ?tiin??, editorul revistei Exploratori Moderni – SPACE
• Ancu?a Bontas, profesor de biologie, Vicepre?edinte ASUR
• Monica Beli?oiu, expert în comunicare, Director Executiv ASUR
• Toma P?tra?cu, director al Bucharest Science Festival, Pre?edinte ASUR


Concursul de blogging "Lumina Ştiinţei" este organizat de Asocia?ia Secular-Umanist? din România ?i sponsorizat de System Plus, important partener HP ?i Dell in România.

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb