EmDrive, motorul spatial imposibil, testat cu succes de NASA

22 Noi 2016

O cunoscut? butad? spune c? pentru a putea coloniza spaţiul cosmic trebuie s? rezolv?m trei probleme: propulsia, propulsia şi propulsia. Motivul este simplu; în prezent, majoritatea navelor spaţiale se bazeaz? pe motoare reactive, accelerarea obţinîndu-se prin ejectarea unei anumite cantit?ţi de materie. Masa reactiv? necesar? propulsiei vine s? se adauge masei utile şi, de obicei, o dep?şeşte cu mult pe aceasta, într-un raport de 100:1 sau chiar mai mult.

Dar dac? am dispune de un motor care s? funcţioneze pe un alt principiu şi care s? nu necesite propergoli? Uşor de zis, dar cunoştinţele noastre actuale de fizic? nu ne las? foarte multe opţiuni. A fost propus?, de exemplu, folosirea aşa numitelor motoare fotonice, în esenţ?, un fel de lanterne gigantice, dar impulsul pe care l-ar genera presiunea radiaţiei este infim.

E momentul intr?rii în scen? pentru EmDrive, sau Motorul cu Radiaţie Electromagnetic?. În urm? cu 15 ani, inventatorul britanic Roger Shawyer, a construit şi testat un dispozitiv conceput pornind de la un magnetron conectat la o cavitate asimetric? rezonant?, închis?, iar ansamblul era capabil s? genereze un anumit impuls!

EmDrive

O nou? form? revoluţionar? de propulsie? Din p?cate, lucrurile nu sînt atît de simple; în primul rînd pentru c? "motorul" pare s? încalce legea acţiunii şi reacţiunii a lui Newton, unul dintre fundamentele mecanicii. Apoi, impulsul generat este foarte mic şi necesit? un ansamblu de test extrem de sensibil pentru a fi m?surat şi, mai ales, pentru a evita erorile.

Totuşi, testele din ce în ce mai precise f?cute din 2001 încoace de diferite echipe par s? confirme c? efectul este real, iar ultimul rezultat în acest sens vine de la o echip? NASA care şi-a publicat zilele trecute m?sur?torile, dup? ce articolul a trecut prin procesul de peer-review - o etap? foarte important? de evaluare a rigurozit?ţii analizei. Articolul este disponibil la http://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/1.B36120

EmDrive - NASA

Avem acum dovada clar? c? EmDrive chiar funcţioneaz?? Dup? cum spuneam mai sus, atunci cînd efectul c?utat este foarte slab, riscul unor rezultate false din cauza erorile de m?sur? sau al unor fenomene trecute cu vederea este foarte mare şi necesit? prudenţ? în abordare; cu atît mai mult cu cît vine în contradicţie cu teorii foarte bine verificate pîn? acum.

Autorii articolului avanseaz? şi o posibil? explicaţie pentru funcţionarea paradoxal?, dar mecanismul propus este destul de controversat: microundele din cavitate ar putea s? interacţioneze cu particulele virtuale din vidul cuantic şi astfel s? apar? acel impuls.

Un test definitiv ar putea s? vin? în urma unei misiuni spaţiale care s? testeze "motorul" în condiţii reale de utilizare. Cannae Technology, un start-up american, pl?nuieşte s? lanseze în viitorul apropiat o astfel de misiune ce ar urma s? testeze un sistem similar, denumit Cannae Drive.

Dac? funcţionarea se confirm?, sistemul EmDrive ar permite reducerea dramatic? a duratei şi a costului unei c?l?torii în spaţiul îndep?rtat. De exemplu, timpul de tranzit pîn? pe Marte ar putea sc?dea pîn? la 70 de zile (cca. 9 luni în prezent), iar un drum spre Proxima Centauri - cea mai apropiat? stea de Soare, sub 100 de ani.

 


 atelier chimie copii parinti

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb