Matematicianul C?dric Villani, laureat al Medaliei Fields, ?n vizit? la Bucure?ti pentru o dubl? lansare de carte

13 Mai 2016

Dou? c?rţi de excepţie ale marelui matematician Cédric Villani, laureat al Medaliei Fields în 2010 - un echivalent în matematic? al Premiului Nobel - vor fi prezentate publicului, în prezenţa autorului, marţi, 17 mai 2016, la 18:30, în libr?ria Humanitas de la Ci?migiu.

Prima carte pune la loc de cinste ştiinţa şi invenţiile care au bulversat cursul istoriei moderne; a doua ne antreneaz? într-o c?l?torie de la geneza pîn? la reuşita unei descoperiri stiinţifice. Prima prezint? destinele a doi fizicieni, a unui matematician şi a unui militar care, deşi p?reau s? r?mîn? undeva în spatele intrigii, au jucat un rol crucial în evoluţia umanit?ţii; a doua descrie fascinanta incursiune în inima creaţiei ştiinţifice, cu urcuşurile şi coborîşurile, cu bucuria tr?it? a succesului, dar şi cu greut?ţile impasului care pîn? la urm? nu fac decît s? relanseze aventura.

Cedric Villani - Teorema Vie, Humanitas

«Vis?tori picaţi din lun?: patru genii care au schimbat istoria» este fructul creaţiei unui matematician, Cédric Villani, şi a unui ilustrator, Edmond Boudoin. Impreun?, au reuşit s? redea într-un document poetic şi pasionant patru destine extraordinare care, dintr-o dat?, de la o zi la alta, conduşi de o inspiraţie de geniu, şi-au pus veşmintele de vis?tor eroic sau de erou vis?tor.

Un volum cu ilustraţii de o mare valoare pedagogic? care reuşeşte s? fac? accesibil? ştiinţa şi s? prezinte altfel al doilea razboi mondial : «Aceste persoane, în situaţie de responsabilitate, dar avînd şi o anumit? distanţ? faţ? de evenimente, contribuie prin punctul lor de vedere, fiecare în felul s?u, la definirea contururilor unei perioade istorice de cea mai mare complexitate» (Cédric Villani). Primul este fizician, Werner Heisenberg, cel care a descoperit «principiul incertitudinii»; al doilea este matematician, Alan Turing, care a jucat un rol major în decriptarea codurilor maşinii Enigma, punînd astfel bazele informaticii; al treilea este fizician, Léo Szilard, între primii care au înţeles utilitatea militar? a energiei nucleare; ultimul, Hugh Dowding a condus b?t?lia din Anglia. Datorit? lui forţele aeriene britanice nu au fost distruse de c?tre Luftwaffe.

Cedric Villani Humanitas Teorema Vie

«Teorema vie» este o carte «stranie» (Liviu Ornea), «inclasabil?» (Cédric Villani). Este totodat? povestea unei demonstraţii, dar şi o incursiune în cotidianul unui matematician; cititorul îl însoţeşte şi tr?ieşte toate sentimentele autorului. Laureat al celei mai înalte distincţii mondiale în matematic?, Medalia Fields, numit? popular şi «Premiul Nobel al Matematicii», Cédric Villani reuşeşte s?-l fac? pe cititor actor în aventura sa. Cartea dezv?luie omul de ştiinţ?, dar şi omul din spatele stiinţei. Matematica se face cunoscut? marelui public prin intermediul acestei c?rţi, scris? totodat? şi pentru «a da viat? unei discipline, unei lumi care în esenţ? este ignorat? de marele public» (Cédric Villani).

Ambasador al ştiinţelor, popular prin alura sa original?, conferinţele şi c?rţile sale, Cedric Villani, Magdalena M?rculescu, Vlad Zografi şi Liviu Ornea v? dau întîlnire marţi, 17 mai 2016, la 18:30, la Libr?ria Humanitas de la Cişmigiu.

Cédric Villani s-a n?scut în 1973 la Brice-la-Gaillarde şi şi-a f?cut studiile la Toulon şi la Paris. Intre 2000-2010, a fost cadru didactic şi cercet?tor la École Normale Supérieure din Lyon şi a ocupat mai multe posturi de profesor invitat în Statele Unite. În prezent este profesor la Universitatea din Lyon, laureat al Medaliei Fields în 2010, directorul Institutului Henri Poincaré şi de curînd ales printre cei ?apte consilieri ai grupului la nivel înalt aflat la conducerea Consiliului ?tiin?ific instaurat de Comisia European?.

Accesul la eveniment se face pe baza unei rezerv?ri la num?rul de telefon 0721 97 39 48 sau la adresa de e-mail anda.visan@humanitas.ro în limita celor 100 de locuri disponibile, pîna în data de 17 mai, ora 17:00.

Evenimentul este organizat de Agenţia Universitar? a Francofoniei, Editura Trei şi Editura Humanitas.

©2016. All rights reserved Planeta Stiintei
Developed by Underweb